Start
In
English
 

Kellve Group AB har under 2015 genomfört en omorganisation beroende på vikande lönsamhet i ASM i Askersund AB. Vilket har medfört att ASM i Askersund AB har stängt sin verksamhet från och med 31 december 2015. Vi från Kellve Group AB ber er kontakta vårt dotterbolag i koncernen Kellve Sweden AB gällande förfrågningar om materialhanteringssytem eller eftermarknad.

 

Kontakter Kellve Sweden AB

Försäljning

Patrik Karlsson, 0512-300205

Eftermarknad

Maria Johnsson, 0512-300225

Ida Litter, 0512-300204

 

 

 

 

Bandtransportör

Elevator

skraptransportör

skruvtransportör

© ASM 1999-2015. Tel: +46(0)512-300200